Disfunctioneren in de medische wereld; 

Don’t ask, don’t tell 


Voor deze editie hebben we weer een spannend en relevant onderwerp gekozen: disfunctionerende collega’s in de gezondheidzorg. Kennen we niet allemaal een collega waar we familieleden niet aan zouden toevertrouwen, maar die blijkbaar wel goed genoeg is voor andere patiënten? Of die vakgroep die door onderlinge vetes niet goed functioneert, of die collega waarvan het een publiek geheim is dat hij/zij te veel drinkt? Waarom blijven dergelijke situaties soms jaren bestaan en waarom lijkt zo veel met de mantel der liefde te worden bedekt? En: is het wel de mantel der liefde of durven we het gesprek niet aan? 

Dit onderwerp belichten we van verschillende kanten, waarbij gedurende de avond veel ruimte is voor discussie. Qua opzet zal - nog meer dan vorige edities - een actieve inbreng van een ieder worden verwacht. We zullen daarbij daadwerkelijk in moreel beraad gaan! 

De avondvoorzitters Dick Rinkes (huisarts in de Academische Huisartsen- praktijk) en Ruurd van de Water (geestelijke verzorger en lid van het Palliatief team van het Martini Ziekenhuis) begeleiden de discussie. 

Op de website www.med-ethiek.nl kunt u zich aanmelden en vindt u meer achtergrondinformatie over de sprekers. Ook is het mogelijk om alvast stellingen en casuïstiek door te geven voor de discussie van deze avond. 

Gezien het beperkte aantal plaatsen en de grote belangstelling voorgaande jaren is snelle inschrijving aanbevolen. 


Graag tot 11 april! 


Organisatie

Yvette van den Berkhof, Renée Duitman, Wilbert Janssen, Jozine ter Maaten, Harmen Postema, Dick Rinkes, Bert Tent, Ruurd van de Water 


Programma

Folder medische ethiek 2019


Locatie

Martini Paviljoen, in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis, van Swietenplein 1, Groningen